Bronnen
Stichting Golf voor Plezier heeft de ambitie om projecten te ondersteunen ten behoeve van jong volwassenen met een hulpbehoevende positie in de maatschappij in de regio Stedendriehoek.Hiervoor zijn geldbronnen nodig. Deze vinden wij in:

  • Sponsoren, zowel particulier als bedrijf
  • Het organiseren van een jaarlijks golf en fundraising event

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden in de functie van bestuurder.

Doelstelling
De Stichting heeft als doel het ondersteunen van jong volwassenen in de regio Stedendriehoek in de Provincie Gelderland. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.